Βάψιμο-συντήρηση κάγκελων και λοιπών Σιδηροκατασκευών

Λόγω της φυσιολογικής φθοράς που παρουσιάζουν τα κάγκελα και οι λοιπές  σιδηροκατασκευές σε σκουριά (οξείδωση) καθίσταται αναγκαία η (επανα)βαφή για μια «νέα εμφάνιση», εκτός της προστασίας από τις καιρικές συνθήκες.  Το σωστό βάψιμο στα κάγκελα και λοιπές  σιδηροκατασκευές μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες και τη σκουριά.

Ο καθαρισμός των κάγκελων όλης της επιφάνειας των κάγκελων ,η αφαίρεση υπολειμμάτων μπογιάς και σκασμένου χρώματος. ,το σωστό τρίψιμο όπου έχει πιάσει έντονα η σκουριά ,η εφαρμογή ασταριού και τέλος η βαψή τους σίγουρα χρήζουν επαγγελματικής βοήθειας.

slide3_img